Curs 2024-25 Vols que fem activitats extraescolars de robòtica a la teva escola? Demana informació!

BENEFICIS DE LA PROGRAMACIÓ

Un canvi de present pel futur dels infants

La tecnologia ha canviat radicalment la forma en que els nens aprenen i es relacionen amb el món. En l´actualitat, l´educació s´ha tornat més interactiva i accessibe gràcies a l´ús desl dispositius tecnològics i eines digitals. Ajuda als nens accedir a una gran quantitat d´informació i recursos educatius en linea. Això els permet aprendre de manera autònoma i adaptar-se al seu propi ritme d´aprenentatge. Ademés, els nens poden utilitzar aplicacions i jocs educatius per reforçar ses seves habilitats i coneixements.

La tecnologia també permet als nens col·laborar i teballar en equip de manera remota. Això els ajuda a desenvolupar habilitats socials i de comunicació importants. Ademés les xarxes socials i les plataformes de comunicació en linea els permeten conectar-se amb altres nens i compartir informació i recursos.

Hem d´enfocar la tecnologia com una eina poderosa per millorar la inclusió i l´accessibilitat en l´educació. Els nens amb discapacitats poden utilitzar tecnologia adaptativa per accedir a la informació i les activitats educatives , mentre que els nens que parlen diferents idiomes poden utilitzar  aplicacions de tradcció per entendre el contingut.

En resum, es important que els nens aprenguin a fer servr la tecnologia de manera responsable i segura, per que puguin treure el màxim profit dels seus beneficis.

Els 10 Beneficis de programació en infants

1

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

Millora en la capacitat de resolució de problemes: La programació ajuda els nens a aprendre a pensar lògicament i a trobar solucions a problemes de manera estructurada.

2

PENSAMENT CRÍTIC

En programar, els nens aprenen a analitzar i avaluar diferents opcions i a prendre decisions informades.

3

CREATIVITAT

La programació permet als nens expressar la seva creativitat en dissenyar i crear projectes digitals

4

HABILITATS DE COMUNICACIÓ

La programació ajuda els nens a desenvolupar habilitats de comunicació en treballar en projectes en equip i presentar els seus treballs a uns altres.

5

HABILITATS MATEMÀTIQUES

La programació involucra l'ús de conceptes matemàtics, com el càlcul de variables i la lògica de programació, la qual cosa ajuda als nens a enfortir les seves habilitats matemàtiques

6

PENSAMENT ESTRUCTURAT

La programació els hi ajuda a estructurar el pensament per crear les diferents funcions a la vegada que els hi serveix per poder estudiar.

7

APRENDRE ANGLÉS

La majoria d'ús de llenguatge de progrmació es troba en anglès, fet que provoca que hagin d'aprende-ho per necessitat.

8

PREPARACIÓ PEL FUTUR

La programació és una habilitat valiosa en l´era digital i aprendre a programar des d´una edat primerenca pot ajudar als nens a estar més ben preparats pel futur.

9

FOMENTA LA RESILIÈNCIA

El concepte prova/error ajuda a l ´infant a pensar i analtzar els problemes que sorgeixen i acceptar els fracassos fomentant la resiliencia per superar-los.

10

FOMENTA LA CURIOSITAT

Els infants han d'entendre com funcionen les coses i buscar solucions a problemes, això fomenta la seva curiositat per aprendre.

Contacta amb nosaltres

Si estàs interessa/da en que el teu fill/a pugui gaudir dels beneficis de la programació i l'ús de la tecnología contacta amb nosaltres per rebre molta més informació.

Estigues informat