Inscripcions Ja pots inscriure el teu infant al Casal de Setmana Santa!

Beneficis de la programació

Un canvi de present pel futur dels infants

La tecnologia ha canviat radicalment la forma en que els nens aprenen i es relacionen amb el món. En l´actualitat, l´educació s´ha tornat més interactiva i accessibe gràcies a l´ús desl dispositius tecnològics i eines digitals. Ajuda als nens accedir a una gran quantitat d´informació i recursos educatius en linea. Això els permet aprendre de manera autònoma i adaptar-se al seu propi ritme d´aprenentatge. Ademés, els nens poden utilitzar aplicacions i jocs educatius per reforçar ses seves habilitats i coneixements.

La tecnologia també permet als nens col·laborar i teballar en equip de manera remota. Això els ajuda a desenvolupar habilitats socials i de comunicació importants. Ademés les xarxes socials i les plataformes de comunicació en linea els permeten conectar-se amb altres nens i compartir informació i recursos.

Hem d´enfocar la tecnologia com una eina poderosa per millorar la inclusió i l´accessibilitat en l´educació. Els nens amb discapacitats poden utilitzar tecnologia adaptativa per accedir a la informació i les activitats educatives , mentre que els nens que parlen diferents idiomes poden utilitzar  aplicacions de tradcció per entendre el contingut.

En resum, es important que els nens aprenguin a fer servr la tecnologia de manera responsable i segura, per que puguin treure el màxim profit dels seus beneficis.

Gabriel D.

Director de Tecnologia de Petits Enginyers

Els 10 Beneficis de programació en infants

1

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

Millora en la capacitat de resolució de problemes: La programació ajuda els nens a aprendre a pensar lògicament i a trobar solucions a problemes de manera estructurada.

2

PENSAMENT CRÍTIC

En programar, els nens aprenen a analitzar i avaluar diferents opcions i a prendre decisions informades.

3

CREATIVITAT

La programació permet als nens expressar la seva creativitat en dissenyar i crear projectes digitals

4

HABILITATS DE COMUNICACIÓ

La programació ajuda els nens a desenvolupar habilitats de comunicació en treballar en projectes en equip i presentar els seus treballs a uns altres.

5

HABILITATS MATEMÀTIQUES

La programació involucra l'ús de conceptes matemàtics, com el càlcul de variables i la lògica de programació, la qual cosa ajuda als nens a enfortir les seves habilitats matemàtiques

6

PENSAMENT ESTRUCTURAT

La programació els hi ajuda a estructurar el pensament per crear les diferents funcions a la vegada que els hi serveix per poder estudiar.

7

APRENDRE ANGLÉS

La majoria d'ús de llenguatge de progrmació es troba en anglès, fet que provoca que hagin d'aprende-ho per necessitat.

8

PREPARACIÓ PEL FUTUR

La programació és una habilitat valiosa en l´era digital i aprendre a programar des d´una edat primerenca pot ajudar als nens a estar més ben preparats pel futur.

9

FOMENTA LA RESILIÈNCIA

El concepte prova/error ajuda a l ´infant a pensar i analtzar els problemes que sorgeixen i acceptar els fracassos fomentant la resiliencia per superar-los.

10

FOMENTA LA CURIOSITAT

Els infants han d'entendre com funcionen les coses i buscar solucions a problemes, això fomenta la seva curiositat per aprendre.

Contacta amb nosaltres

Si estàs interessa/da en que el teu fill/a pugui gaudir dels beneficis de la programació i l'ús de la tecnología contacta amb nosaltres per rebre molta més informació.

Estigues informat